DARES REGIO 15/16

Hulpverleners regio's Haaglanden en Hollands midden

Welkom op de website van DARES regio 15/16

DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kunnen worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van de reguliere hulpdiensten zijn uitgevallen of niet toereikend zijn.

Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau spraak en dataverbindingen tot stand kan brengen.

Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met het netwerk van het Ministerie van Defensie.

DARES kan de volgende diensten aanbieden:

 • Spraakcommunicatie:
  • - Point-to-point verbiningen
  • - Gerelayeerde verbindingen
  • - Nationale verbindingen
  • - Internationale verbindingen
 • Datacommunicatie:
  • - E-mailverkeer via Winlink2000
  • - Koppeling via defensie

Wij doen dit voor de hulpverlenigs regios Haaglanden en Hollands Midden

voor informatie over de stichting DARES en mogelijkheden voor steun verwijzen wij u naar de landelijke website: www.dares.nl