DARES REGIO 15/16

Hulpverleners regio's Haaglanden en Hollands midden
Door het inloggen op de DDA omgeving geeft u toestemming aan de stichting Dares om uw gegevens alleen te gebruiken voor de doelstellingen die DARES nastreeft.

Concreet betekent dit dat dit voor het op orde houden van de ledenadministratie gebruikt wordt. Slechts de leden van het bestuur en de (plv)RC hebben toegang tot deze gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun functie.
Log in met de aangeleverde inloggegevens